Spor Hukuku

Spor Hukuku

Spor hukuku; tüm spor sektörlerinde sporcular, kulüpler ve federasyonlar arasındaki uyuşmazlıklara genel hukuk ilkelerine uygun olarak çözüm bulmayı ve tüm işlemlerin ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uygunluğunu sağlamayı amaçlayan özel hukukun bir dalı olarak kabul edilmektedir. .

Sporun günümüzde önemli ekonomik ve sosyal öneme sahip olması nedeniyle bağımsız bir hukuk dalı olarak “Spor Hukuku” tüm gelişmiş ülkeler tarafından kabul edilmektedir. Sporun kendine has bir yapısı vardır ve spor çatışmaları bu eşsiz yapı çerçevesinde ve artık dünyanın kabul ettiği “Spor Hukuku” bilim alanı kapsamında çözümlenmelidir. Spor hukuku ülkemizde yeni bir bilim dalı olarak yeni yeni kabul edilmeye başlanmış, özellikle ülkemizdeki üniversiteler spor hukuku alanında sertifika kursları ve bilimsel toplantılar düzenlemeye başlamıştır.

Spor hukukunun bazı özellikleri vardır. Ulusal ve uluslararası spor organizasyonları kendi spor branşlarını bağımsız olarak detaylı bir şekilde düzenleyebilmekte, bu da spor kanunlarının bir özdenetim sistemine sahip olduğu anlamına gelmektedir. Öte yandan, ulusal ve uluslararası spor kuruluşlarının kuralları ile ulusal ve uluslararası hukuk kurallarının eş zamanlı ve birlikte yürürlüğe girmesi spor hukukunun çift yapılı olmasından kaynaklanmaktadır. Spor hukuku karma bir hukuk dalı niteliğinde olup, medeni hukuk, fikir ve sanat eserleri hukuku, ticaret hukuku, rekabet hukuku ve daha birçok hukuk alanıyla da karşılaşılmaktadır.

Ülkemizde en sık görülen spor hukuk uyuşmazlıkları; sosyal çıkarlar, ekonomik paylar ve sayılar nedeniyle futbol uyuşmazlıklarına neden olmuştur.

Bu uyuşmazlıklar, hakedişlerin ödenmemesi nedeniyle sporcular ile spor kulüpleri arasında veya antrenörler ile spor kulüpleri arasında çıkan uyuşmazlıklardır. Futbol sahasındaki uyuşmazlıkların sayısı ve acil çözüm ihtiyacı dikkate alınarak özel bir başvuru mekanizması oluşturulmuştur. Yukarıdaki uyuşmazlık için Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı Uyuşmazlık Çözüm Komitesi merciisin başvurulur. Bir başkan ve iki üye tarafından yapılan inceleme sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilen düzenlemeler ve ilgili mevzuat çerçevesinde oy çokluğu ile karar verilir. Taraflar, verilen karar için Tahkim Kuruluna başvurabilirler.

Mücahit KÖKSAL Hukuk Bürosu olarak büromuz; Spor Hukuku dalında gerek ulusal gerekse uluslar arası alanda oluşan disiplin, hak ve alacak uyuşmazlıkların çözümü ve sözleşme ilişkilerin tesisi konularında hizmet vermektedir.

Add a Comment

Your email address will not be published.

0

Hemen Randevu Al
WhatsApp Bilgi AL
Merhaba Bize WhatsApp Üzerinden Hızlı Şekilde Ulaşabilirsiniz.