Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku, sağlık alanında hizmet veren kurumlar ve bu alanda hizmet veren-hizmet alan kişilerin ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Daha kapsamlı olarak bunların devletle olan ilişkilerini de düzenlemektedir

Ülkemizde sağlık hukuku halk sağlığı ile ilgili olup, kapsadığı konular arasında bulaşıcı hastalıklar, afetler ve acil durumlar, organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, kısırlaştırma, sterilizasyon ve sağlık alanındaki meslekler ile ilgili konuları içerir. Özel kurum ve kuruluşlarla ilgili olarak sağlık hukuku, özel hastaneler, mikrobiyoloji ve biyokimya laboratuvarları, eczaneler, radyoloji, radyum ve elektroterapi ve diğer fizyoterapi kurumları, gözlükçüler, kaplıcalar ve sağlık turizmi şirketleri gibi birçok alanı kapsamaktadır.

Sağlık hukukunun temel öğesi hasta hakları kavramıdır. Çünkü sağlık hukukunun temel unsurları hasta ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan bireylerdir. Hasta hakları genel olarak ilgili kanunlarla korunmaktadır; bunları tıbbi tedavi hakkı, bilme hakkı, rıza hakkı, özel hayatın gizliliği ve özel hayata saygı hakkı ve hasta hakları olarak sınıflandırabiliriz.

Sağlık hukukunun en yaygın dalı, tıbbi müdahaleden kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluktur. Uygulamada malpraktis olarak adlandırılan bu birim, tıbbi uygulama hatasından sonra sorumlu olan sağlık çalışanlarının hukuki ve cezai sorumluluklarını inceler. Malpraktis dört şekilde ortaya çıkabilir. Değerlendirme aşamasındaki hatalar, ilk şekli oluşturmaktadır. İkincisi, tedavi aşamasında, üçüncü unsur; elektrik kesintisi gibi teknik ekipman arızasında son olarak dördüncü unsur, sistem hataları olarak adlandırılan altyapı eksikliği ve sağlık çalışanları arasındaki yanlış veya eksik iletişim unsurlarıdır. Bu unsurları dikkatli bir şekilde değerlendirmek ve her özel durumda sağlık çalışanları veya kuruluşlar arasındaki sorumlulukları belirlemek önemlidir.

Mücahit KÖKSAL hukuk bürosu olarak büromuz; hasta, doktor ve sağlık kurumları arasındaki ilişkiler, tedavi sırasındaki suistimaller veya ihmal veya kasıtlı suçların ceza ve tazminat kapsamında ele alınması çerçevesinde uyuşmazlıkların çözümüne yönelik hizmet vermektedir.

Add a Comment

Your email address will not be published.

0

Hemen Randevu Al
WhatsApp Bilgi AL
Merhaba Bize WhatsApp Üzerinden Hızlı Şekilde Ulaşabilirsiniz.