İş Hukuku

İş Hukuku

İş (İşçi) Davaları:

Uzmanlık alanlarımızdan bir tanesi de İş Hukuku Davaları’dır.

Samsun İş Hukuku Avukatı olarak işçi ve işveren arasında gerçekleşen anlaşmazlık ya da uyuşmazlıklar olabilir. Aralarındaki uyuşmazlıkları çözemez ve bir anlaşmaya varamaz; aynı zamanda işçinin haklarını alamaması veya istismara uğraması halinde işçinin iş mahkemesinde dava açma hakkı vardır. Bu tür davalar iş hukuku davası olarak geçer.

İşçilik Alacakları:

  • İş sözleşmesi (akdi) yoluyla, çalışan ile işveren arasında her iki tarafa da yükümlülükler getiren yasal bir ilişki kurulur. İşçinin yükümlülüğü, işveren tarafından kendisine verilen işi tamamlamak, işverenin yükümlülüğü ise işçiye bu iş karşılığında maaşını ödemektir. Ancak yükümlülükler bunlarla sınırlı değildir. İşverenler, işçilere iş kanunu kapsamında sahip oldukları tüm hakları eksiksiz olarak vermekle yükümlüdürler; işçiler ise işlerini tam ve eksiksiz olarak gereken özen ve dikkatle yerine getirmelidir.
  • İşçilik alacaklarına ilişkin hukuki uyuşmazlıkları Feshe Bağlı İşçilik Alacakları ile Feshe Bağlı Olmayan İşçilik Alacakları olmak üzere iki kategoride incelenir.

Feshe Bağlı İşçilik Alacakları :

İşçilerin iş sözleşmesinin feshi ve diğer şartların varlığı halinde talep edebilecekleri işçilik alacaklarıdır. Buradaki öncül, iş sözleşmesinin sona ermiş olmasıdır. İş sözleşmesinin devam etmesi halinde çalışanların bu alacakları talep etme hakları yoktur.

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, kötü niyet tazminatı vb. işlem alacakları fesih nedeniyle oluşan işçilik alacaklarıdır. Bu konuda örneğin iş sözleşmesi henüz sona ermemişse, işçi kıdem tazminatı veya yıllık izin için dava açmışsa, iş sözleşmesi devam ettiği gerekçesiyle davası düşer.

Feshe Bağlı Olmayan İşçilik Alacakları:

  • İş sözleşmesinin sona ermesine bakılmaksızın, işçi iş sözleşmesi süresince hizmete devam etse dahi bu taleplerini dava yoluyla işverene sunabilir.
  • Feshe Bağlı Olmayan İşçilik Alacaklarına örnek olarak: İşçilik Ücret Alacağı, Fazla Mesai (Çalışma) Ücret Alacağı, İkramiye Alacağı, Ulusal Bayram ve Tatil Günlerinde Yapılan Çalışmalar Nedeniyle Ücret Alacağı, Hafta Tatili Ücreti gibi ücretler feshe bağlı olmayan, işçiler tarafından işveren aleyhine iş sözleşmesi devam ederken açabilecekleri dava türleridir.
  • İşçilik Ücret Alacağı, İkramiye Alacağı, Fazla Mesai (Çalışma) Ücret Alacağı, Ulusal Bayram ve Tatil Günlerinde Yapılan Çalışmalar Nedeniyle Ücret Alacağı, Hafta Tatili Ücreti gibi ücretler feshe bağlı olmayan, çalışanlar tarafından işveren aleyhine iş sözleşmesi devam ederken açabilecekleri dava türleridir.
  • Ancak, her iş vakası bir alacak talebi içermek zorunda değildir. Bazen bir tespit davası da sunulabilir.
  • İş Hukukuna ilişkin bir çok dava türü olup bu dava türleri ile işçilerin hak ve alacaklarına ilişkin bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Add a Comment

Your email address will not be published.

0

Hemen Randevu Al
WhatsApp Bilgi AL
Merhaba Bize WhatsApp Üzerinden Hızlı Şekilde Ulaşabilirsiniz.