Aile ve Boşanma Hukuku

Boşanma Davaları

Boşanma davalarında hem çekişmeli hem de çekişmesiz boşanma işlemleri takip edilebilir. Duruma bağlı olarak, haklarınızı kaybetmemek için hangi boşanma prosedürünün izlenmesi gerektiğini bir avukatla görüşmeniz önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için her iki tarafın da en az bir yıllık evli olması gerekir.

Ayrıca boşanma davalarında da tüm konuların her iki tarafın da aynı iradesiyle ele alınması gerekir. Çocuklar varsa, çocukların velayetinin kime ait olduğu, evlilikte edinilen malın paylaşımı, çocukların eğitim masraflarının ne kadar olduğu, her iki eşin maddi manevi tazminat talepleri, dava ücretleri, avukatlık ücretleri vb. hususlar iki taraf arasında anlaşmalı olması gerekir. Eğer eşler tüm bu hususlar üzerinde bir anlaşma sağlayamaz ise anlaşmalı boşanma yerine çekişmeli boşanma gerçekleşir.

Boşanma Davası Nedenleri

Medeni Kanuna göre boşanma nedenleri özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olarak ikili bir ayrıma tabi tutulur. Özel boşanma sebepleri: aldatma (zina), pek kötü muamele, terk, akıl hastalığı, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme; genel boşanma sebepleri ise anlaşmalı boşanma, ortak hayatın kurulamaması, evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanmadır.

Genel boşanma sebeplerinin aksine, mahkemeye boşanma konusunda takdir yetkisi tanınmamaktadır. Ancak boşanma sebepleri ispatlanırsa mahkeme boşanmaya karar verir. Bu durumda özel şartlar ve süreler kanunla öngörülmüştür. Şartların ve sürenin kaçırılması durumunda boşanma davalarının özel boşanma sebeplerine dayandırılamayacağı için genel boşanma sebeplerinden devam edilmesi gerekebilir. .

Boşanma için bu tür özel sebepler varsa, olay tarihinden itibaren 6 ay içinde boşanma davası açılmalıdır. Davayı hangi tarafın  önce açtığı önemli olup, süreci yönetmek ve hak kayıplarının önüne geçmek için avukatla birlikte süreci takip etmek oldukça önemlidir.

Velayet Davası

Çocuğun koruyucusu ebeveynidir. Boşanma veya çocuğun ortak velayetinin yürütülemeyeceğinin mümkün olmaması halinde, çocuğun velayeti mahkeme tarafından belirlenir. Bu durumda mahkeme, çocuğun velayetinin anne, baba veya üçüncü bir kişiye verilmesine karar verebilir. Hakim çocuğun menfaatlerini göz önünde bulundurarak çocuğun velayetinin kime bırakılması gerektiğine karar verir.

Nafaka Davası

Nafaka, geçimini sağlamak için gerekli olan her şeyi ifade eder. Bir eş diğer tarafa nafaka sağlayabildiği gibi, velayet almamış olan eş de çocuğun nafaka yükümlüsü olarak belirlenebilir. Dava aşamasında önleyici tedbir olarak nafaka kararlaştırılabilir. Nafaka davaları, talebin yöntemine ve talepte bulunan kişiye göre farklı isimler almaktadır.

Tedbir Nafakası, mahkeme devam ediyorken ihtiyaç sahiplerinin mağdur olmaması için adına belirli bir nafaka türüdür. Yoksulluk Nafakası, mahkeme tarafından boşanması halinde yoksulluğu düşecek olan eş için   hükmedilecek nafaka türüdür.

Eşler Arasındaki Mal paylaşımı

Evlenmeden önce ve evlilik sürecinde elde edilen para ve tüm malların eşler arasında evlenme, boşanma ve ölümden sonra nasıl paylaştırılacağıdır.

Medeni Kanun tarafından dört tür mal rejimi kabul etmiştir. Yasal rejim olarak edinilmiş mallara katılma rejimi belirtilmiştir. Diğerleri mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklı rejimleri olarak sayılmıştır. Eşler evlenmeden önce veya sonra yasal mal rejimi dışındaki rejimlerden bir tanesini tercih edebilmektedirler. Bunlar, seçimlik mal rejimi türleri olarakta nitelenebilirler.

Add a Comment

Your email address will not be published.

0

Hemen Randevu Al
WhatsApp Bilgi AL
Merhaba Bize WhatsApp Üzerinden Hızlı Şekilde Ulaşabilirsiniz.