Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, arsa, arazi, evler, apartmanlar vb. gayrimenkul ile ilgili mevzuatı kapsar. Tapu davaları, tazminat davaları, kira davaları, kamulaştırma davaları ve tahliye davalarının tümü gayrimenkul davalarıdır.

En önemli ve sık görülen davalar tapu davaları, istihkak davaları, kamulaştırma davaları, kira davaları, izaley-i şura davaları gibi birçok dava gayrimenkul hukuk kapsamına girer.

Gayrimenkul Hukuku Alanına Giren Diğer Davalar

Avukatlar; alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması, imar projelerinin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi, gayrimenkullerin kiralama sözleşmelerinin düzenlenmesi, tapu işlemleri, ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri, gayrimenkul finansman incelemesi, imar projelerinin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi, yabancıların mülk edinmesi, ipotek sözleşmelerinin düzenlenmesi ve  denetlenmesi süreçlerinde hukuki destek vermektedirler. Ayrıca;

 • Sözleşme iptali ve tescil davaları,
 • Tasarrufun iptali davaları,
 • Sözleşme uyuşmazlıkları nedeniyle açılan dava alacak davaları,
 • Kira bedeli tespit davaları,
 • Kira arttırma davaları,
 • Tahliye davaları,
 • Müdahalenin men’i davaları,
 • Zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar,
 • Ecrimsil davaları,
 • İpotek ve rehin davaları,
 • Geçit hakkı davaları,
 • Kar irtifakı davaları,
 • Ortaklığın giderilmesi ve yolsuz tescilin düzeltilmesi gibi davalar da Gayrimenkul Hukuk alanındadır.

Add a Comment

Your email address will not be published.

0

Hemen Randevu Al
WhatsApp Bilgi AL
Merhaba Bize WhatsApp Üzerinden Hızlı Şekilde Ulaşabilirsiniz.